LOGO-2-header33fc

ATA PLATFORM (Asya-Türkiye-Avrupa)

Coğrafi konumu gereği Türkiye’nin hem Asya hem de Avrupa ile yoğun siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri bulunuyor. Bununla birlikte, içinde bulunduğu çetin coğrafya, Türkiye’ye birçok alanda fırsatlar sunarken dikkate alınması gereken tehditleri de barındırıyor. Bu hassas coğrafya doğal olarak dünyadaki jeopolitik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor. Sözkonusu gelişmelerin alana nasıl yansıyacağı ise gerçeği küresel ve bölgesel olduğu kadar stratejik ve operatif seviyede kavrayıp yönlendirebilme yeteneğine göre değişiyor. Bu yetenek son tahlilde etkin tavırla yeni fikir, kavram ve doktrin üretebilme ya da edilgen tutumla başkalarının ürettiğini yine onların çizdiği sınırlar dahilinde tüketmekle sonuçlanıyor. Zira, günümüzde uluslar önce düşünsel alanda savaşıyor sonra projelerde yarışıyor.

Uluslararası sistem git gide çok kutuplu bir düzene yelken alırken 2020’lerden itibaren ufkun ötesine bakabilmek için ana karakteri Asya Çağı olan yenilenen dünyayı kavramak ve özümsemek gerekiyor. Yeniyi kavrayabilmek ise ancak yeni düşünce ve yöntemlerle mümkün görünüyor.

Madem Asya çağına giriyoruz; o halde Asya’yı önceleyeceğimiz ama Avrupa ve diğer ilgili bölgeleri ihmal etmeyeceğimiz bir bakış ve merkeze Türkiye’yi koyacağımız bir anlayışla yeni bir fikir platformu kurma gerekliliği ortaya çıkıyor.

Bu çerçevede, mutlak gerçeği arama yolunda Türk bakış açısıyla yenilenen dünya düzenini anlamak ve anlamlandırmak ATA PLATFORM’un ana düşünsel motivasyonunu oluşturuyor.

AMAÇ

Asya ve Avrupa’yı düşünsel anlamda Türkiye ile buluşturacak olan ATA Platform’un amacı, geniş Avrasya coğrafyasında jeopolitik, dijitalleşme, ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli konu başlıklarında çalışmalar yapmaktır.

FAALİYET ALANLARI

‘ATA TARTIŞMALAR’ adlı çalışma toplantıları ve gerekirse Forum gibi organizasyonlar düzenlemek,

Başka ülke platformlarıyla işbirliği geliştirmek ve ortaklarla müşterek etkinlikler yapmak,

Karşılık etkileşim sürecinde dış deneyimlerden yararlanmak ve Türkiye’yi dışarıya anlatmak,

İnternet sitesinde uzmanların güncel analizlerini yayınlamak,

İhtiyaç duyulması halinde farklı konu başlıklarında tahlil ve raporlar hazırlamak.